Psykoterapiapalvelut

Aluksi

Ihminen pyrkii elämässään tasapainoon ja onnellisuuteen. Tarvitsemme vastavuoroisuutta, sillä nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen tarve on meihin syvälle sisäänrakennettu. Läheisyyden lisäksi kaipaamme itsenäisyyttä ja etäisyyttä muihin ihmisiin. Myös näiden tunteiden merkitykseen elämässämme vaikuttavat lapsuuden kokemuksemme ja elämäntarinamme.

Elämänhallinnan tunteemme liittyvät persoonaamme ja elämäntarinaamme. Kuka olen? Mitkä asiat koen haasteellisina elämässäni? Miten lapsuuteni näkyy parisuhteessani ja perhe-elämässäni, onko minulla lupa ja uskallanko puhua tunteistani? Osaanko kuunnella toista? Miten toimimme perheenä, pariskuntana? Miten kohtaamme elämässämme haasteet tai yllättävät kriisit?

Omaan itseen tutustuminen on haasteellista mutta myös mahdollistaa muutoksen. Kun tunnemme itseämme, ymmärrämme ja kuulemme myös paremmin läheisiämme. Myös me voimme tulla kuulluiksi ja kohdatuiksi eri tavoin. Parisuhteen ja perhe-elämän haasteita voidaan kohdata uudella tavalla, myös eroissa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia yhteiselle tulevaisuudelle tai selkiyttää eri osapuolien tunteita esimerkiksi erotilanteissa.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä on hieno kertomus ihmisen kyvystä kohdata ja oppia elämään elämäänsä etsimällä vastauksia kysymyksiin: Kuka minä olen? Millainen on suhteeni maailmaan ja ihmisiin ympärilläni? Lapsuudenkodissaan Jukolassa veljekset keräävät rohkeutta ja voimia, oppivat selviytymiskeinoja. He valmistautuvat kohtaamaan pelottavan, vieraalta ja haastavalta tuntuvan maailmaan. Yritysten ja erehdysten kautta he pikku hiljaa saavuttavat ja löytävät elämälleen merkityksen, kohtaamalla ihmisiä, peilaamalla ja elämällä omia tunteitaan ihmissuhteissaan.

Välillä vastoinkäymisiä ja kohtaamisia peläten, välillä ne rohkeasti kohdaten, välillä elämässään onnistuen, ja toisinaan elämältä selkäänsä saaden he löytävät tasapainon elämänsä vaellukseen, ja palaavat lopulta takaisin synnyinseudulleen. Merkityksellistä ei ole vain lähtökohtamme elämäämme, vaan se, miten kohtaamme haasteet, löydämme mielekkyyden ja tarkoituksen olemiseemme ja jatkamme elämäämme eteenpäin. Jokaisessa ihmisessä uinuu yllättäviä henkisiä voimavaroja, joiden näkyväksi tuleminen luo elämästämme juuri meidän näköisemme ja ainutlaatuisen arvokkaan.

 

 

PSYKOTERAPIAKESKUS JUKOLA OY, HELSINKI JA RAUMA YHTEYSTIEDOT

Vaativan erityistason psykoterapeutti Iiro Leino

040 5928187
iiro.leino@gmail.com

Toimipisteet

HELSINKI
Kauppiaankatu 12 A 8
00160, HELSINKI
Kartalla

RAUMA
Kuninkaankatu 36
26100 RAUMA
Kartalla