Yrityspalvelut:

Yritykset ja organisaatiot koostuvat ihmisistä. Näin ollen niitä voidaan tarkastella ja ymmärtää systeemiteoreettisesti. Samat lainalaisuudet, jotka tulevat esille ihmissuhteissa, näyttäytyvät ja vaikuttavat myös organisaatioiden ja yhteisöjen elämässä, vaikkakin eri tavalla kuin esimerkiksi perheessä.

Yrityksen ja organisaation voimavara on työntekijät, joiden potentiaaliset voimavarat ja kyky toimia yhdessä luovat edellytykset onnistumiseen.
Tulenko kuulluksi työyhteisössäni? Voinko vaikuttaa organisaation toimintaan, koenko organisaation toiminnot mielekkäinä tavoitteiden saavuttamisessa? Pidetäänkö minusta, hyvinvoinnistani ja jaksamisestani huolta vai koenko ainoastaan olevani antavana osapuolena suhteessa työyhteisööni?
Samat perustarpeet ja tunteet, jotka vaikuttavat ihmissuhteidemme taustalla, vaikuttavat ja näkyvät myös työelämässä.

Kommunikaatiovaikeudet ja väärinymmärrykset vaikeuttavat organisaatioiden toimintaa. Tekevätkö oikeat ihmiset organisaatiossa heille parhaiten sopivia asioita?
Ovatko työntekijöiden ja esimiestason oikeudet ja velvollisuudet selkeästi määritelty ja kaikkien tiedossa?

Työpersoonamme ei ole erillään muusta elämästämme. On tärkeää, että elämämme on tasapainossa kaikilla elämän osa-alueilla.
Yksityiselämämme asiat vaikuttavat työhömme, työasiamme näkyvät kokonaisvaltaisesti koko elämässämme.

Palvelut

  • Luento- ja koulutuspalvelut organisaatioille ja yrityksille.
  • Konsultaatiot ja kehitysprojektit
  • Työnohjaus
  • Narratiiviset vertaisryhmät
  • Sparrausrinki
  • Mentorointi
  • Ryhmien metodi: kertomuksellinen (narratiivinen) ja reflektoiva.
  • Palvelut myös englanniksi.

Hinnasto:

Työnohjaukset, konsultaatiot ja koulutukset sopimuksen mukaan.