Milloin terapiaan

Olenko tyytyväinen elämääni? Hallitsenko kohtaamani haasteet levollisesti? Mikä tärkeintä: olenko onnellinen suhteessani itseeni ja lähimmäisiini? Ihminen on itse oman hyvinvointinsa paras asiantuntija, joka tuntee, jos elämä tuntuu poikkeuksellisen haasteelliselta tai ahdistavalta. On luonnollista tuntea aika ajoin ahdistusta ja pettymyksiä elämässä. Elämä vaikeutuu, jos ristiriidat haittaavat elämää merkittävästi ja uhkaavat elämänhallinnan tunnettamme.

Oman itsen ja ympäröivän maailman ristiriidat syntyvät usein siitä, että meidän on vaikea tuntea itseämme ja tiedostaa motiivejamme, toiveitamme ja tarpeitamme. Kun opimme tuntemaan itseämme, elämänhallinnan tunteemme lisääntyy. Kun tiedostamme, mitä haluamme elämältä, saa elämämme merkityksen ja mielekkyyden. Omaan itseen tutustuminen on hyvin haasteellista, koska meidän on vaikea saada etäisyyttä tunteisiimme ja vaikeasti tiedostettaviin puolustusmekanismeihimme. Onnistuneessa terapiasuhteessa tämä on kuitenkin mahdollista.

Terapiaan kannattaa hakeutua, jos elämä tuntuu epämääräisen ahdistavalta ja vaikealta johtuen syistä, joita on vaikea kuvailla tai tavoittaa. Yllättävät haasteet elämässä tuntuvat usein pelottavilta ja vaikeasti hallittavilta.

Terapiaan kannattaa hakeutua myös sellaisessa elämäntilanteessa, joka saattaa olla itselle haasteellinen menneiden tapahtumien vuoksi. Jos esimerkiksi suhde omiin vanhempiin on ollut ristiriitainen, on hyvä pohtia itseään vanhempana suunniteltaessa lasten hankkimista. Minkälaisen isän tai äidin mallin olen saanut, ja millainen isä tai äiti haluaisin itse olla?

Jos olemme kohdanneet elämässämme vakavia, ahdistavia ja pelottavia asioita, on niiden läpikäyminen ja niistä puhuminen tärkeää ja merkityksellistä tulevaisuuden kannalta.

Tässäkin olemme itse paras asiantuntija. Jos vaikeat kokemuksemme voivat olla yhteydessä elämämme haasteellisuuteen, on niiden sanoittaminen ja kohtaaminen terapiassa mielekästä. Myös epämääräinen ahdistuneisuus ja pelkotilat voivat olla toistuvia tunnekokemuksia menneisyydestämme. Ne voidaan tiedostaa ja käsitellä terapiassa tavalla, joka tekee ne vaarattomammiksi ja mahdollistaa elämän jatkumisen onnellisempana ja tasapainoisempana. Psykoterapiassa hoitotulokset ovat sitä parempia, mitä aikaisemmin terapia aloitetaan.

Psykoterapeutteja etsiessä on hyvä varmistua psykoterapeutin ammatillisesta pätevyydestä. Esimerkiksi nimikkeet ”terapeutti” tai ”perheterapeutti” eivät ole suojattuja ammattinimikkeitä: kuka tahansa voi nimittää itseään esimerkiksi terapeutiksi. Psykoterapeutti taas on suojattu ammattinimike. Psykoterapeutiksi voivat itseään kutsua vain henkilöt, joilla on vähintään erityistasonpsykoterapiakoulutus ja laillistus terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Valviran (entinen TEO) nettisivuilta löytyy sivusto, josta voi nimihaulla varmistaa psykoterapeutin ammattipätevyyden.