Kriisi- ja traumaterapia

Ihminen kohtaa elämässään erilaisia kriisejä. Kehityskriiseiksi kutsutaan haasteellisia ja usein väistämättömiä elämää muuttavia tilanteita ja tapahtumia, jotka liittyvät esimerkiksi vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen, parisuhteeseen, ikääntymiseen tai vaikkapa työelämän muuttuviin tilanteisiin. Traumaattisilla kriiseillä tarkoitetaan yllättäviä ja vakavia tilanteita, jotka horjuttavat elämänhallinnan tunnettamme. Vakava sairastuminen, kuolema, henkisen tai ruumiillisen väkivallan kokeminen tai näkeminen ovat esimerkkejä traumatisoivista kriiseistä.

Kriisistä selviytyminen edellyttää kriisin kohtaamista ja läpikäymistä niin, että siitä tulee osa elämäntarinaamme. Psykoterapeuttisessa hoitosuhteessa traumatisoiva tapahtuma kohdataan ja käsitellään sekä sanallisesti että kehollisesti niin, että elämänhallinnantunteemme palautuu ja pystymme jälleen elämään tasapainoisesti. Jokainen prosessi toteutetaan turvallisessa vuorovaikutussuhteessa yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä asiakkaan kanssa tarkkaan hänen tavoitteensa huomioon ottaen.